HAMOR Soft
  HAMOR Soft
programe de contabilitate şi management
 Despre noi  About us  Rólunk 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parteneri:

Camera de comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna
Furnizăm sistemul de gestiune pentru Camera de comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna
Puteţi accesa pagina web prin:
www.hamorsoft.ro sau
www.hamorsoft.eu

Doriţi să primiţi o înştiinţare la fiecare modificare a paginii ?  Detalii ...
1. Linkuri utile pentru hMARFA

Verificare cod de identificare fiscală

Verificare cod de înregistrare în scopuri de TVA pentru firme din UE şi România (VIES)

Informaţii stare şi bilanţuri societăţi din România

Verificare CIF în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Verificare CIF în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Verificare CIF în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

Cursuri de schimb

Banca Naţională a României: Cursul de schimb
Istoric:
Pentru serii de timp mai vechi ale cursului de schimb, accesaţi secţiunea Bază de date interactivă
selectaţi o valută şi generaţi statistica în formatul dorit (nu funcţionează în Internet Explorer!)


Portal curs-valutar: www.curs-valutar.ro - cursurile actuale, arhivă cursuri cu selecţie simplă pe zile

Declaraţii fiscale

Descărcare fişiere declaraţii: 300, 390, 392, 394
Depunere declaraţii fiscale: www.anaf.ro
Stare declaraţii, recipise: www.anaf.ro/StareD112

Ordine de plată/Foi de vărsămant

Program Ordin de plată/Foi de vărsământ (OPFV)

Declaraţia INTRASTAT

Instititul Naţional de Statistică Declaraţia INTRASTAT


2. Linkuri utile pentru hSALAR

Declaraţii fiscale

Descărcare fişiere declaraţii: 112, 205
Depunere declaraţii fiscale: www.anaf.ro
Stare declaraţii, recipise: www.anaf.ro/StareD112
ANAF - Ghid pentru depunere şi verificarea stării prelucrării

Tariful de risc pentru accidente de muncă

Nomenclatorul de coduri CAEN şi tarife de risc corespunzătoare, pentru calcul contribuţie FAAMBP, pe baza tabelului din pag.68-71 completaţi valoarea constantei: ACC-ANGTOR.

Ordine de plată/Foi de vărsămant

Program Ordin de plată/Foi de vărsământ (OPFV)

Revisal V6.0.4

Inspecţia Muncii: Program ReviSal
Inspecţia Muncii: Portal pentru transmiterea ReviSal

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR)

Ministerul Muncii: C.O.R.

Verificarea calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate

CNAS: Verificare asigurat

Puncte de pensie

Instititul Naţional de Statistică: Câştig salarial mediu brut pentru verificare puncte de pensie comunicate de CJPAS.
Introduceţi valorile (denominate până în 2004) în câmpul Salar mediu brut din Perioade.


3. Linkuri utile pentru hCONT, hBILANT, hIMOB

Situaţii financiare

ANAF - Descărcare fişiere Situaţii financiare 2015

Descărcare declaraţii - ANAF

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 100

Declaraţia privind impozitul pe profit 101

Toate declaraţiile electronice

Formulare electronice

ANAF - Toate formularele cu explicaţii

Cursuri de schimb

Banca Naţională a României: Cursul de schimb
Istoric:
Pentru serii de timp mai vechi ale cursului de schimb, accesaţi secţiunea Bază de date interactivă
selectaţi o valută şi generaţi statistica în formatul dorit (nu funcţionează în Internet Explorer!)


Portal curs-valutar: www.curs-valutar.ro - cursurile actuale, arhivă cursuri cu selecţie simplă pe zile

Indicele Preţurilor de Consum (IPC)

Instititul Naţional de Statistică - Indicele Preţurilor de Consum (IPC)
Pentru reevaluarea imobilizărilor introduceţi în Perioade (în câmpul Indice lunar, pentru fiecare lună anterioră) indicele preţurilor de consum total (bifând IPC-TOTAL), calculat faţă de luna precedentă.


4. Legislaţie

Legislaţia şi proiecte de acte normative se pot consulta şi pe paginile web ale unor ministere şi instituţii.

5. Portaluri şi forumuri


6. Nomenclatoare şi cataloage


7. Ministere şi instituţii

Ministerul Finanţelor Publice
Case de Pensii
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
Administraţia Fondului pentru Mediu
Alte site-uri oficiale

8. Contabilitate


9. Informatică


©  HAMOR Soft -